Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

American School of Law, vol. 8

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravila

v dňoch 14. - 18. októbra 2019

ďalšie pokračovanie intenzívneho kurzu amerického práva

s názvom "American School of Law, vol. 8"

Kurz na tému "Americké konkurzné právo" viedol profesor z Michigenu, pán Robert H. Skilton III., právnik spoločnosti Grand Rapids, ktorý svoju prax sústreďuje na oblasť bankrotu a práv veriteľov.  Niektoré krajiny EÚ skúmajú potrebu "záchranného" typu insolvenčného systému, ktorý umožní prežitie podniku a nový začiatok pre spotrebiteľov zaťažených dlhmi a reorganizáciu podnikov.

Kurz bol rozdelený na 5 prednášok, cieľom ktorých bolo poskytnúť účastníkom základnú znalosť amerického konkurzného práva vrátane tém ako napríklad aj Smernica EÚ o platobnej neschopnosti; Reštrukturalizácia a druhá šanca; prípad Kapitola 11 a Realizačné zmluvy;  Pohľadávky nezabezpečené, prednostné a zabezpečené; Preferencie a podvodné sprostredkovanie. Kurzu sa zúčastnilo 23 študentov Právnickej fakulty a 1 záujemca mimo pôdy Univerzity Mateja Bela.

Profesor Skilton prijal pozvanie dekana Právnickej fakulty UMB, doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD. na pracovné stretnutie, na ktorom vzájomne prejednali nielen fungovanie právneho systému v Európe a Amerike, vzdelávanie a prax právnikov a advokátov, ale aj ciele a zámery práve intenzivného kurzu amerického práva. Okrem vedenia kurzu mal profesor Skilton možnosť spoznať mesto Banská Bystrica. O voľnočasové aktivity sa postarala PhDr. Anna Schneiderová, PhD. a referentka medzinárodných vzťahov PrF UMB. 

 

Mgr. Jana Hubáčeková

Referát medzinárodných vzťahov a rozvoja PrF UMB