print

19. zimné majstrovstvá zamestnancov UMB

Dňa 19. februára 2019 zorganizovala Univerzita Mateja Bela v spolupráci s KTVŠ FF UMB a pod záštitou rektora UMB doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. na Donovaloch už v poradí 19. zimné majstrovstvá pre zamestnancov UMB. V tento deň bolo nádherne počasie, rovnako ako aj podmienky na lyžovanie a bežkovanie. Súťažilo sa vo viacerých disciplínach. Ženy aj muži mohli predviesť svoje zručnosti v obrovskom slalome a taktiež aj v behu na lyžiach. Ani tento rok nechýbala špeciálna disciplína zjazd na netradičnom prostriedku – surfe. Právnickú fakultu UMB reprezentovala Mgr. Jana Hubáčeková (slalom) a Mgr. Peter Kypta (bežky).V zjazde na surfe ich 3-členné družstvo Snehuliaci obsadilo 3.miesto. Výhercovia si odniesli diplomy a sladké ceny, ktoré im odovzdal kvestor UMB Ing. Ladislav Monček. Po vyhodnotení výsledkov bol už pripravený zaslúžený obed, výborný guľáš. Občerstvenie bolo počas celého dňa výborné, súťažiaci ale aj diváci mali možnosť dať si varené vínko, teplý čaj a tiež tradičný chlieb s masťou a cibuľou a pagáče. Veríme, že všetci zúčastnení boli spokojní a tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela