Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vedecká konferencia na Uralskej štátnej právnickej univerzite v Jekaterinburgu


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici