print

OKTÓBERFEST UMB

Dňa 25. septembra 2018 sa v priestoroch Amfiteátra Paľa Bielika v Banskej Bystrici po druhýkrát uskutočnilo podujatie s názvom OKTÓBERFEST UMB.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a ELSA Banská Bystrica v spolupráci s mestom Banská Bystrica a Banskobystrickým samosprávnym krajom sa rozhodli sa opätovne nielen študentom, ale aj širokej verejnosti umožniť vstup do nového akademického roka 2018/2019 vo veľkom štýle a zároveň otvoriť nový akademický rok v univerzitnom meste Banská Bystrica.

Sme veľmi radi, že záštitu nad týmto podujatím prevzali doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. – rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. – dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a MUDr. Ján Nosko – primátor mesta Banská Bystrica.

Vďaka niekoľkomesačným prípravám organizačného tímu pod vedením JUDr. Ľubice Saktorovej, PhD., LL.M., M.A. a Bc. Jakuba Dzimka sa v posledný septembrový utorok na amfiteátri predstavila JANA FILOVÁ AND HUMAN HILLS, speváčka LINA MAYER, ako aj kapela SMOLA A HRUŠKY. Vrcholom večera bolo vystúpenie kapely INÉ KAFÉ.

Ako už na Októberfeste býva zvykom – okrem vynikajúcej hudby si ľudia mohli pochutnať aj na rôznych druhoch piva, ktoré predstavilo niekoľko pivovarov.

Druhý ročník OKTÓBERFEST UMB možno opäť hodnotiť ako vynikajúci. Vysoký počet návštevníkov, skvelý program, kvalitné pivo a pozitívne ohlasy sú dôkazom toho, že OKTÓBERFEST UMB  sa jednoznačne zaradil medzi úspešné univerzitné, ako aj mestské podujatia.

Už teraz sa tešíme na ďalší!

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela