Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Konferencia - 100 rokov od vzniku 1.ČSR


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici