Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

EPI SMART - školenie

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci so spoločnosťou Poradca podnikateľa, s.r.o. spustila od akademického roku 2018/2019 nový projekt, ktorým naplno implementovala elektronický systém právnych informácii EPI do každodennej výučby a života študentov.

Špeciálne pre potreby právneho vzdelávania vznikla jedinečná verzia programu EPI SMART, ktorá plne odráža potreby štúdia na Právnickej fakulte UMB. Názov EPI SMART- taký, aký chceme, aby boli naši študenti, pod ktorým bude program distribuovaný do celej Slovenskej republiky, vymyslel pán dekan PrF UMB, doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal TUROŠÍK, PhD., ako motiváciu pre našich budúcich absolventov. Keďže systém je plne on-line, bude počas celého akademického roka dostupný pre všetkých študentov denného štúdia 24 hodín denne z akéhokoľvek smartfónu, počítača či tabletu, čím plne zohľadňuje formu, ktorou dnes väčšina z nás s informáciami pracuje, t. j. SMART. Do projektu využívania systému sa zapojili študenti všetkých ročníkov denného štúdia, ale tiež vyučujúci, ktorí so systémom pracujú priamo počas seminárnych cvičení.

Spoločnou ambíciou projektu je zatraktívniť, ale hlavne zmodernizovať štúdium a zároveň poskytnúť možnosť viac prepájať teóriu s praxou. Cieľom je tiež čo najviac priblížiť technické možnosti práce s elektronickými systémami, ktoré sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou reálnych potrieb praxe a zároveň efektívne reagovať na požiadavky budúcich zamestnávateľov.