Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

American school of law Vol. 2

Po niekoľkých úvodných prednáškach amerických právnikov zabezpečovaných úsekom medzinárodných vzťahov PrF UMB sme sa rozhodli vytvoriť unikátny projekt intenzívneho kurzu amerického práva, ktorý ponúka nielen svojim študentom ale aj širokej odbornej verejnosti Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prvá americká škola práva sa uskutočnila v apríli roku 2016 a organizátorom sa už o necelého polroka podarilo zabezpečiť jej druhé pokračovanie. Tento krát Právnickú fakultu UMB navštívil prof. Charles Brown z Georgie (US), ktorý sa venuje najmä ústavnému právu. Študenti práva ale aj iní záujemcovia sa tak mohli zúčastniť tohto zaujímavého podujatia v úvodných dňoch nového akademického roka. Od 18.9. až do 29. 9. sa účastníci každý pracovný deň stretli v súdnej sieni Právnickej fakulty, aby si vypočuli prednášky prof. Browna, na ktorých sa okrem teoretického výkladu zaoberali aj konkrétnymi prípadmi z praxe tohto úspešného amerického právnika. Prof. Brown strávil na PrF UMB takmer dva týždne a okrem pracovných povinností absolvoval aj neformálne stretnutia s pracovníkmi PrF UMB, pozrel si okolie Banskej Bystrice a ochutnal miestne špeciality. Veríme, že sa nám na PrF UMB podarí udržať ideu takto organizovaných kurzov amerického práva, ktoré sú svojho druhu jedinečné a prinášajú študentom bezprostredný kontakt s odlišným právnym prostredím, akým je americký právny systém. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnej realizácii II. American schol of law a už v tejto chvíli môžeme prezradiť, že v apríli 2018 sa chystá jej úspešné pokračovanie.