Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Imatrikulácie prvákov


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici