Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Exkurzia Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici