RSS RSS print

Zasadnutie zamestnaneckej a študentskej (Bc. a Mgr. končiaci študenti) časti akademickej obce

Informácie o udalosti

Dátum a čas začiatku:29. mar. 2021 - 13:00
Dátum a čas konca:29. mar. 2021 - 14:00
WWW:https://bit.ly/2AOXwAH

Dekan Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., Vás pozýva na zasadnutie zamestnaneckej a študentskej (Bc. a Mgr. končiaci študenti) časti akademickej obce PrF UMB, ktoré sa uskutoční v pondelok 29. marca 2021 o 13.00 hod. on-line formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams - pripojiť sa je možné prostredníctvom linku https://bit.ly/2AOXwAH

Program:

  1. Priebeh štátnych záverečných skúšok v akademickom roku 2020/2021 v Bc. a Mgr. stupni štúdia
  2. Rôzne

 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela