Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Voľby po roku 1989 - vedecká konferencia Human Forum 2019

Prihlášky a abstrakty v rozsahu 150-200 slov prosíme vyplniť elektronicky do 15. novembra na https://form.jotformeu.com/92802932680359

Účastnícky poplatok: nie je (pasívna účasť na vedeckej konferencii i celom podujatí HUMAN FORUM je možná aj bez registrácie).

Obed je zabezpečený formou bufetu.

Výstupom konferencie bude publikácia. Do publikácie budú zaradené príspevky, ktoré na konferencii odznejú, budú doručené v elektronickej podobe do 13.1.2020 a prejdú recenzným konaním.

Prílohy ku stránke:

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici