RSS RSS print

Vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

v spolupráci s občianskym združením Res Publica  a

Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Vás pozývajú na

Vedeckú konferenciu študentov a mladých vedeckých pracovníkov

organizovanú v rámci VIII. ročníka Košických politologických dialógov

s názvom „Slovensko - Európa - Svet“.

 

Konferencia sa uskutoční v dňoch 16. a 17. mája 2019 v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (adresa: Moyzesova 9, 040 01 Košice).

 

Vedecká konferencia je určená pre študentov a mladých vedeckých pracovníkov predovšetkým z odborov politológia, právo, história, sociológia, verejná správa a medzinárodné vzťahy.

Podrobnejšie informácie nájdete na webe http://www.politologiaupjs.sk/vyskum/

Program konferencie bude zaslaný prihláseným účastníkom po ukončení registrácie.

Účasť je potrebné potvrdiť prostredníctvom online prihlasovacieho formulára najneskôr do 5. mája 2019.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela