RSS RSS print

V. BANSKOBYSTRICKÉ ZÁMOCKÉ DNI PRÁVA 2019

Vážená kolegyňa/Vážený kolega,

 

aj tento rok si Vás srdečne dovoľujeme pozvať

na V. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

 

„BANSKOBYSTRICKÉ ZÁMOCKÉ DNI PRÁVA“,

ktorá sa uskutoční

pod záštitou dekana Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD. 

 

v dňoch 14.-15. novembra 2019 

v priestoroch zámku Vígľaš.

 

V prílohách nájdete pozvánku, prihláškový formulár, ako aj požiadavky na úpravu príspevkov.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

Organizačný výbor konferencie

Právnická fakulta UMB

Komenského 20

974 01 Banská Bystrica

 

 

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela