RSS RSS print

Univerzita mestu - mesto univerzite

Srdečne Vás pozývame na podujatie

ŽITIE S HUDBOU

dňa 28. mája 2019 (utorok) o 17:00 hod.

Cikkerova sieň historickej radnice

Námestie SNP v Banskej Bystrici

 

Hosťom tradičného podujatia Univerzita mestu – mesto univerzite s názvom ŽITIE S HUDBOU bude významný absolvent UMB Peter Špilák, hudobný skladateľ, pedagóg na Katedre kompozície a dirigovania zboru na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, pedagóg na Konzervatóriu v Žiline, tvorca orchestrálnych, zborových, komorných a sólových skladieb.

Prekvapením na podujatí budú hostia Mgr. art. et Mgr. Petra Špiláka, PhD., ArtD., interpretujúci jeho skladateľské dielo.

Diskusiu vedie Slavomíra Očenášová-Štrbová.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela