RSS RSS print

Spravodajca - príspevky

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Redakčná rada Spravodajcu vyzýva o zaslanie príspevkov do ďalšieho vydania časopisu Spravodajca UMB.

Svoje príspevky zo zaujímavých udalostí zasielajte do 10. októbra 2019 na Referát marketingovej komunikácie PrF na adresu: jana.hubacekova@umb.sk.

 

Prosíme Vás:

* o kvalitné fotografie v prílohe (nie v textovom súbore)

* o stručný výstižný názov v slovenčine

* perex

* v príspevkoch o konferenciách neuvádzajte všetkých prednášajúcich s názvami referátov

* nezabudnite na rubriku Máme nových profesorov a docentov, ani na rubriku Opustili nás.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela