RSS RSS print

Rím Neapol Pompeje Benátky 2020

Vážené kolegyne a kolegovia,

ako každý rok pripravili sme pre Vás na Právnickej fakulte UMB poznávací zájazd do Talianska. Už klasicky je primárne určený najmä pre študentov prvého ročníka PrF UMB, ale budeme sa tešiť ak sa k nám pridajú aj iní.

Kompletný program nájdete v prílohe nižšie !

V prípade záujmu je potrebné sa záväzne prihlásiť a následne odovzdať zálohu 180 EUR do 30.11.2019 doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michalovi Turošíkovi, PhD. (mail: michal.turosik@umb.sk). Pozor tento termín sa nebude predlžovať !!!

 alebo

poslať na č.ú.: IBAN: SK2611000000002611174367

Do správy pre príjimateľa napíšte Vaše meno – Taliansko.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela