Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Projektová činnosť pre inováciu pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti

Vážení členovia katedier a doktorandi Právnickej fakulty UMB,

touto cestou si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na odborný seminár: „Projektová činnosť pre inováciu pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na Právnickej fakulte UMB“, ktorý sa uskutoční pod záštitou dekana Právnickej fakulty UMB, doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD., a to v priestoroch našej fakulty dňa 05.12.2019.

Súčasne Vás prosíme o potvrdenie Vašej účasti na odbornom seminári, a to mailom na adresu michal.uradnik@umb.sk, najneskôr do 29.11.2019.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici