RSS RSS print

Predvýbery na mobility Erasmus+ - ZMENA!!!

Vážení študenti a zamestnanci,
 
 
dovoľujeme si Vám oznámiť, že začali predvýbery na mobility Erasmus+ pre akademický rok 2019/2020:
 
* štúdium
 
* stáž
 
* výučba
 
* školenie
 
Prihlášku spolu so životopisom a motivačným listom je potrebné odovzdať do 21. januára 2019 (predĺžený termín) a to:
 
* katedrovým koordinátorom podľa krajiny mobility (študenti)
 
* na referát pre medzinárodné vzťahy a rozvoj (zamestnanci)
 
 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22. 01. 2019 o 10:00 v priestoroch Právnickej fakulty UMB (kancelária č. 101).

 

Podmienky mobility Erasmus+ upresňuje nová Smernica č. 6/2018 o mobilitách Erasmus+ na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (viď príloha).

 

Viac informácií o mobilitách Erasmus+ nájdete tu:

https://www.prf.umb.sk/referat-pre-medzinarodne-vztahy-a-rozvoj/erasmus/ 

https://www.prf.umb.sk/referat-pre-medzinarodne-vztahy-a-rozvoj/erasmus/oznamy-erasmus/smernica-c-6-2018-o-mobilitach-na-umb.html

https://www.prf.umb.sk/referat-pre-medzinarodne-vztahy-a-rozvoj/zmluvna-spolupraca-na-urovni-fakulty.html

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela