RSS RSS print

Predvýbery na mobility Erasmus+: druhé kolo

Milí študenti a zamestnanci Právnickej fakulty UMB,

 

vyhlasujeme druhé kolo predvýberu na mobility ERASMUS+ pre akademický rok 2021/2022 - štúdium, stáž, výučba, školenie.

Podpísané prihlášky s potrebnou prílohou (viď info na prihláške) je potrebné doručiť emailom referentke pre medzinárodnú spoluprácu Mgr. Jane Hubáčekovej:  jana.hubacekova@umb.sk

Termín uzávierky podávania prihlášok pre študentov aj zamestnancov:  do 20.04.2021.

Všetky informácie o mobilitách Erasmus+: https://www.prf.umb.sk/referaty-pre-medzinarodne-vztahy-rozvoj-kvalitu-a-marketingovu-komunikaciu/erasmus/

Fakultní koordinátori (výber predmetov): https://www.prf.umb.sk/referaty-pre-medzinarodne-vztahy-rozvoj-kvalitu-a-marketingovu-komunikaciu/erasmus/koordinatori-mobilit-v-ramci-programu-erasmus.html

Zmluvná spolupráca na úrovni fakulty (všetky zmluvy pre COVID predĺžené): https://www.prf.umb.sk/referaty-pre-medzinarodne-vztahy-rozvoj-kvalitu-a-marketingovu-komunikaciu/erasmus/zmluvna-spolupraca-na-urovni-fakulty.html

 

 

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela