RSS RSS print

Právne rozpravy On Screen

Informácie o udalosti

Hostiteľ:Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dátum a čas začiatku:29. máj. 2020 - 9:30
Dátum a čas konca:29. máj. 2020 - 13:30
Miesto:Microsoft Teams

 

HARMONOGRAM KONFERENCIE
 
PLENÁRNE ZASADNUTIE
9.15 - 9.30 doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. (dekan PrF UMB)
 
Otvorenie konferencie a privítanie účastníkov konferencie
Po slávnostnom otvorení pokračuje konferencia rokovaním v jednotlivých sekciách
 
PRIVATE LAW SECTION
Technical support: Mgr. Miroslava Dolíhalová
THEORY OF THEORY OF LAW AND PUBLIC LAW SECTION
Technical support: Mgr. Dominika Kubošiová
SECTION OF PUBLIC LAW AND INTERNATIONAL LAW
Technical support: Mgr. Michal Úradník
 
 
SEKCIA SÚKROMNÉHO PRÁVA
Technická podpora: Mgr. Miroslava Dolíhalová
SEKCIA TEÓRIE PRÁVA A VEREJNÉHO PRÁVA
Technická podpora: Mgr. Dominika Kubošiová
SEKCIA VEREJNÉHO PRÁVA A MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA
Technická podpora: Mgr. Michal Úradník
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela