Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Povstaňte, súd prichádza II. séria

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na druhú časť prednáškového cyklu „Povstaňte, súd prichádza!“. Nová séria bude venovaná dôležitým a kontroverzným momentom a udalostiam v československých dejinách, v ktorých bude hlavným arbitrom, okrem dobových sudcov, aj právna história.

Jednotlivé príbehy nám priblíži JUDr. Alexandra Letková, PhD, ktorá vyštudovala právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Následne pokračovala doktorandským štúdiom v odbore Teória a dejiny štátu práva. Aktuálne pôsobí ako odborná asistentka na Katedre dejín štátu a práva, na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Vo svojej vedeckej aj pedagogickej činnosti sa zameriava predovšetkým na dejiny trestného práva, obzvlášť v povojnovom období a v 50. rokoch 20. storočia, a to z pohľadu právnej histórie, právnej teórie a pridružených podmnožín (historická pamäť, sociálny konštruktivizmus).

Vysielanie procesov bude prebiehať štvrtky od 14.10. – 16.12. 2021 počas zimného semestra v čase od 17:00 hod. do 18:00 hod. prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Pripojiť sa môžete prostredníctvom odkazu: https://url.umb.sk/ovstanteseria

14/10/2021 Štátny sviatok Výročia SNP
Štátne sviatky sú dôležitým nositeľom historickej pamäte národov po celom svete. Za posledných tridsať rokov vyvolal práve sviatok výročia SNP najväčšie kontroverzie v slovenskej spoločnosti, aj v posledných rokoch bol niekoľkokrát spomínaný slovenskými politikmi v negatívnych konotáciách. Je SNP iba pozostatkom éry socializmu alebo patrí na piedestál slovenských dejín?

21/10/2021 Vasil Biľak pred súdom dejín
Prednáška bude venovaná okolnostiam súvisiacim s Pražskou jarou a príchodom vojsk Varšavskej zmluvy do Československej socialistickej republiky v roku 1968 s priamym prepojením na osobnosť Vasila Biľaka. Existoval tzv. pozývací list? Prečo nebol Biľak odsúdený za vlastizradu?

28/10/2021 Umenie ako nositeľ historickej pamäte národa
Busty, sochy a iné umelecké diela v sebe nosia odkaz minulosti pre súčasnosť, pripomínajú dôležité osobnosti a udalosti, ktoré sú oslavou alebo naopak čiernou škvrnou v dejinách národov. Medzi najviac rozporuplné patria na Slovensku najmä busty čelných predstaviteľov ľudáckeho režimu (busta Ferdinanda Ďurčanskeho, rodný dom Jozefa Tisa) a komunistického režimu (busta Vasila Biľaka). Existuje právna regulácia umeleckých diel zobrazujúcich historické osobnosti? Ako formou by nám mali pripomínať históriu?

4/11/2021 Tvoríme novú (česko)slovenskú hranicu
V roku 1918 vstúpila do života Československá republika. Slovenské územie dovtedy samostatne na politickej mape sveta nefigurovalo a preto bolo nutné nanovo vymedziť jeho hranice. Najproblematickejšou bola československo-maďarská hranica, ktorá dovtedy nielen neexistovala, ale zároveň Maďari neuznali závery medzinárodného spoločenstva. Trianonská mierová zmluva je dodnes tŕňom v oku Maďarov. Aké má miesto v historickej pamäti slovenského a maďarského národa?

11/11/2021 Česká bohéma pred retribučnými súdmi
Najznámejší príbeh spomedzi hviezd strieborného plátna patrí Líde Baarovej, ktorá ako bývalá milenka Josepha Goebbelsa bola trestne stíhaná pred mimoriadnym ľudovým súdom v Prahe. Je film z roku 2016 vernou kópiou jej životného príbehu? Taktiež si priblížime osudy jej hereckých kolegov, napr. Vlastu Buriana a Adiny Mandlovej.

18/11/2021 Holokaust a jeho popierači
V nadväznosti na premiéru slovenského koprodukčného filmu pod režisérskou taktovkou Petra Bebjaka „Správa“, ktorý zachycuje strhujúci príbeh Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu, sa bude prednáška venovať problematike popierania holokaustu. Táto problematika nie je žiadnou modernou novinkou, práve naopak – popierači holokaustu existujú od momentu prevalenia nacistickej mašinérie smrti. Aké sú motívy popieračov holokaustu? Prečo nie je správa z prvej ruky Wetzlera a Vrbu dostatočným dôkazom o holokauste?

25/11/2021 Atentáty v československých dejinách
Najznámejším atentátom v československých dejinách je rozhodne útok na Reinharda Heydricha, ktorý sám o sebe vlastne atentátom nebol a okolnostiam s ním súvisiacim sme sa venovali v prvej sérii prednášok v časti „Operácia Anthropoid“. Okrem neho sa v našej histórii vyskytujú aj ďalšie atentáty alebo prípravy, či pokusy o atentát na významných politikov, medzi ktorými nechýbajú osobnosti ako Alojs Rašín, Edvard Beneš, Jozef Tiso a ďalší. Čo znamená pojem atentát a ako boli tie v Československu úspešné sa dozviete na prednáške.

2/12/2021 Existoval právny nárok na posledné prianie odsúdeného na smrť?
Najmä z prostredia väzníc v USA poznáme príbehy o posledných prianiach odsúdených na trest smrti, pričom tie najznámejšie sa týkajú predovšetkým posledných jedál na želanie odsúdeného. Ako tomu bolo v Československu? Existovala právna úprava, na základe ktorej sa plnili želania odsúdených na trest? O čo všetko a akým spôsobom mohol odsúdený žiadať? Či boli posledné priania vypočuté a splnené si povieme na prednáške.

9/12/2021 „Vlasáči“ pred súdom
Dlhé vlasy boli symbolom slobody a československého hudobného undergroundu od 60. rokov 20. storočia aj v Československej socialistickej republike. V tomto období vznikol aj obľúbený frazeologizmus „dlhé vlasy, krátky rozum“. Problém s dlhými mužskými účesmi a hodnotami nekorešpondujúcimi so socialistickým svetonázorom, možno najlepšie demonštrovať na politickom procese, resp. procesoch s pražskou rockovou kapelou The Plastic People of the Universe. Uvedieme si tiež, ako sa správal totalitný režim k nenormalizačným umelcom.

16/12/2021 Generál Syrový pred Národným súdom v Prahe
V predchádzajúcej sérii sme predstavili príbeh Jana Antonína Baťu, ktorého príbuzní sa v nedávnej minulosti snažili o očistenie jeho mena spod odsudzujúceho rozsudku Národného súdu v Prahe z roku 1947. Tentokrát si predstavíme osobnosť generála Jana Syrového, ktorý bol taktiež odsúdený Národným súdom v Prahe na 20 rokov odňatia slobody. V marci 2021 jeho rodina zahájila pokus o jeho rehabilitáciu. Bol generál Syrový spravodlivo odsúdený alebo je na mieste ho vyše 50 rokov po smrti rehabilitovať?