RSS RSS print

Deň otvorených dverí na PrF UMB

Informácie o udalosti

Hostiteľ:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dátum a čas začiatku:11. feb. 2020 - 9:00
Dátum a čas konca:11. feb. 2020 - 14:00
Miesto:Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mesto:Banska Bystrica
E-mail:nikola.pacalajova@umb.sk; patrik.kukula@umb.sk
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Právnická fakulta
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica  
 
 
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 
Vás srdečne pozýva na
 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,
 
ktorý sa uskutoční dňa 11. februára 2020 v čase od 9:30 hod do 14:00 hod.
v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
na Komenského ul. č. 20, 974 01 Banská Bystrica
 
 
Program:
 
9:30 hod. príchod záujemcov, registrácia vo vestibule PrF UMB
 
10:00 hod. uvítanie účastníkov a diskusia s vedením PrF UMB vo Veľkej prednáškovej sále 
 
10:30 hod. – 14:00 hod. prezentácia PrF UMB v blokoch
 
12:30 hod.  samostatný blok pre zahraničných účastníkov v angličtine
 
 
 
Program blokov:
  • prezentácia fakulty v miestnosti č. 224
  • predstavenie štúdia na fakulte
  • predstavenie aktivít fakulty
  • diskusia
  • prehliadka priestorov fakulty
  • účasť na vybraných seminároch a prednáškach
 
 
 
Deň otvorených dverí je určený všetkých záujemcov o vysokoškolské právnické vzdelanie, taktiež pre rodičov, prípadne iné sprevádzajúce osoby, 
ktorým radi ukážeme priestory fakulty a odpovieme na otázky súvisiace so štúdiom 
na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela