RSS RSS print

Zmeny v rozvrhu hodín - zimný semester 2021/2022

aktualizované: 17.09.2021, 12.00 hod.

Vážení študenti,

upozorňujeme Vás na nasledovné zmeny vo zverejnených rozvrhoch hodín:

2. ročník dennej formy bakalárskeho stupňa štúdia

  • prednáška z predmetu Základy financií bude prebiehať v utorok v čase 8.00 - 8.40 hod.

1. ročník externej formy bakalárskeho stupňa štúdia

  • výučba predmetu Všeobecná ekonomická teória sa uskutoční dňa 18.12.2021 (sobota) v čase 13.00 - 19.00 hod.

2. ročník externej formy bakalárskeho stupňa štúdia

  • výučba predmetu Základy financií sa uskutoční dňa 13.11.2021 (sobota) v čase 8.00 - 14.00 hod.

1. ročník dennej formy magisterského stupňa štúdia

  • prednáška z predmetu Penológia bude prebiehať v stredu v čase 12.10 - 12.50 hod.
  • seminár z predmetu Penológia pre 1. a 2. seminárnu skupinu bude prebiehať v pondelok v čase 13.00 - 13.40 hod.
  • seminár z predmetu Penológia pre 3. a 4. seminárnu skupinu bude prebiehať v utorok v čase 08.00 - 08.40 hod.

3. ročník externej formy magisterského stupňa štúdia

  • výučba predmetu Pracovné právo sa presúva zo dňa 24.09.2021 (piatok) na deň 25.09.2021 (sobota) v čase 08.00 - 14.00 hod.
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela