Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Stretnutie vedenia PrF UMB so študentmi

Vedenie PrF UMB si dovoľuje pozvať všetkých študentov PrF UMB na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 23. septembra 2019 o 14.30 hod. vo Veľkej prednáškovej sále Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 
Cieľom stretnutia je zodpovedať študentom aktuálne otázky týkajúce sa pedagogického procesu.
 
Neváhajte a príďte sa opýtať vedenia PrF UMB na to, čo Vás zaujíma.
 
Tešíme sa na Vás!

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici