RSS RSS print

Ponuka stáže Amnesty International ČR

Ponuka stáže Amnesty International ČR!!!

 

Amnesty International Česká Republika ponúka študentské stáže v oddelení kampaní a advokátskej činnosti organizácie Amnesty International v Prahe. 

 

Pracovná náplň stáže sa týka asistencie pri organizovaní a koordinácii projektov a kampaní Amnesty International, a tiež pri prezentácii v rámci programu Prague Pride, celorepublikovej mobilizačné kampane za ochranu ľudských práv, letné face to face kampane na festivaloch a kultúrnych podujatiach. Stážista sa naučí realizovať nové projekty kreatívnym spôsobom a tiež spolupracovať s partnerskými organizáciami a dobrovoľníkmi v Českej republike i zahraničí. Termín je v rozmedzí apríla až augusta 2019. Deadline pre zasielanie prihlášok je 28.02.2019.

 

V prílohách nájdete konkrétnu ponuku stáže.

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela