RSS RSS print

Oznam pre študentov prvého ročníka Bakalárskeho štúdia

V zmysle Študijnému poriadku UMB v Banskej Bystrici čl. 17, ods. 8 sa pre elektronickú komunikáciu študentov s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami bude akceptovať len mailová komunikácia prostredníctvom prideleného mailového konta.

Prihlásenie na adrese: https://mail.studenti.umb.sk

Prihlasovacie meno zadávajte v tvare: "login@studenti.umb.sk" , login a heslo (ako do IAM) boli každému študentovi distribuované prostredníctvom AIS2 (správy AIS2).

Postup na prihlásenie – študentské mailové schránky: https://lms2.umb.sk/course/view.php?id=94

V prípade, že nemáte k dispozícii v systéme AIS prihlasovacie údaje kontaktuje: jaroslav.karak@umb.sk 

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela