RSS RSS print

Oznam pre študentov 3. ročníka Bc.!

Oznam pre študentov III. ročníka Bc.

 

 

Oznamujem študentom, že  prednášky z predmetu Občianske právo hmotné – vecné práva a dedičské právo, sa dňa  10.12.2019 presúvajú z 13.00 hod. na 12.00 hod.,miestnosť č. 223.

 

 

 

 

 

                                                    prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela