Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

OZNAM O ELEKTRONICKOM ZÁPISE NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

 

Oznamujeme všetkým študentom,

 

že v tomto semestri majú povinnosť vykonať v AIS elektronický zápis do vyššieho roka štúdia na AR 2023/2024.

Zápis je povinný vykonať každý študent denného a externého štúdia, ktorý má záujem v akademickom roku 2023/2024 pokračovať v štúdiu na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Elektronický zápis vykonajte až po absolvovaní poslednej skúšky a zapísaní všetkých hodnotení zo skúšok za LS 2022/2023 vyučujúcimi do AIS!!! Ak by ste ho vykonali skôr, systém sa zablokuje a neumožní vyučujúcim zapísať Vaše hodnotenia do AIS.

 

Elektronický zápis bude v AIS OTVORENÝ v termíne do 18.8.2023.

 

Zápis nevykonávajú študenti, ktorí nastupujú do 1. roku Bc., Mgr. alebo PhD. stupňa štúdia.

 

Zápis sa uskutočňuje cez AiS2 formou ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU (podrobne v návode AIS2 – Elektronický zápis študenta -manuál).

V rámci elektronického zápisu študent:

1) potvrdzuje pokračovanie v štúdiu v akademickom roku 2023/2024;

2) potvrdzuje správnosť svojich osobných údajov, príp. zaeviduje zmeny v osobných údajoch;

3) prihlasuje sa na všetky predmety, ak tak neurobil v apríli 2023 – vyberá si povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré chce absolvovať v akademickom roku 2023/2024, vrátane opakovane zapísaných predmetov po ich neúspešnom absolvovaní, v prípade zapísania iného povinne voliteľného predmetu ako náhradu za neabsolvovaný povinne voliteľný predmet, tento označí ako náhradu; upozorňujeme študentov končiacich ročníkov, aby si zapísali aj predmet – „Štátna skúška s obhajobou bakalárskej/diplomovej práce“;

4) potvrdzuje zaevidovanie všetkých hodnotení za akademický rok 2022/2023.

 

Zmeny v predmetoch zápisného listu bude možné vykonať od 18. 09. 2023 do 29. 09. 2023 - pridávanie a odoberanie predmetov len z dôvodu rozvrhovej kolízie.

 

Ak sa študent prihlásil na predmety v apríli 2023 (zrealizoval tzv. predzápis), skontroluje si, či sa povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré si vybral, otvárajú a urobí prípadné opravy vo svojom zápisnom liste. Taktiež si skontroluje, či má zapísané všetky povinné predmety, prípadne prenesené povinnosti zo zimného aj letného semestra a následne zrealizuje elektronický zápis.

 

Ak sa študent neprihlásil na predmety v apríli 2023 (nezrealizoval tzv. predzápis),  v zápisnom liste na akademický rok 2023/2024, si zapíše všetky povinné, povinne voliteľné a výberové predmety vrátane prenesených povinností a zrealizuje elektronický zápis.

 

 

 

                                                       Doc.  JUDr. Ivana Šošková, PhD., v.r.

                                               prodekanka pre pedagogickú činnosť PrF UMB

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB