Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Odovzdávanie diplomov

 

Vážení absolventi denného bakalárskeho a magisterského štúdia,

 

na Študijnom oddelení máme pripravené diplomy na odovzdanie absolventom denného bakalárskeho a magisterského štúdia PrF UMB v augustovom termíne štátnych skúšok.

Diplomy si môžete prísť prevziať v termínoch od 19. septembra 2023, a to osobne, resp. inou osobou, ktorá musí mať overené splnomocnenie na tento úkon.

Diplomy nie je možné zasielať poštou.

 

S pozdravom

 

Jana Semjanová

referentka pre pedagogickú činnosť


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici