Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Neotvárané predmety v letnom semestri 2023/2024 - externé štúdium

Vážené študentky, vážení študenti,

na základe výsledkov zápisu do vyšších ročníkov sa v letnom semestri akademického roku 2023/2024 v externej forme bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia neotvárajú nasledujúce predmety: 

Bakalársky stupeň štúdia - externá forma:

Povinne voliteľné predmety:

 • Právna komunikácia v NJ II.
 • Právna komunikácia v NJ IV.
 • Roemisches Recht mit Bezug auf das geltende Privatrecht
 • Farmaceutické právo
 • Komunálne právo
 • Právo medzinárodných zmlúv

Výberové predmety:

 • Dejiny diplomacie
 • Štruktúra orgánov ochrany práva
 • Mediálne právo SR
 • Freedom in Political Philosophy

Magisterský stupeň štúdia - externá forma:

Povinne voliteľné predmety:

 • Európske daňové právo II.
 • Európske medzinárodné právo súkromné
 • European Private International Law
 • Intellectual Property Law
 • Klinika právneho poradenstva I.
 • Medzinárodný civilný proces
 • Právo európskych štrukturálnych a investičných fondov II.
 • Úvod do podsystémov finančného práva

Výberové predmety:

 • Klinika mediálneho práva
 • Právna klinika stáží II.
 • Právo a literatúra
 • Súdna psychiatria
 • Súdna psychológia

Neotvárané predmety budú študentom odobrané z ich zápisných listov študijným oddelením.

V termíne od 05. do 16.02.2024 bude pre študentov sprístupnená možnosť zapísať si v systéme AIS2 povinne voliteľné a výberové predmety do zápisného listu namiesto neotváraných predmetov. Upozorňujeme, že odoberať predmety je možné len z dôvodu rozvrhových kolízií.

V Banskej Bystrici dňa 30. januára 2024

Mgr. Miroslava Klečková, Ph.D.
prodekanka pre pedagogickú činnosť

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB