RSS RSS print

MOŽNOSŤ STÁŽE NA NAJVYŠŠOM SÚDE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Oznamujem denným študentom 3. roč. Bc. štúdia a denným študentom 1. roč. Mgr. štúdia, že majú možnosť prihlásiť sa na dvojtýždňovú stáž na Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorá prebehne počas letného semestra. Prosím študentov, ktorí majú záujem v letnom semestri zúčastniť sa tejto dvojtýždňovej stáže na Najvyššom súde Slovenskej republiky, aby mi zaslali svoj životopis spolu s motivačným listom do dňa 25.01.2019 na mailovú adresu andrea.sevcikova@umb.sk. Uvedený životopis spolu s motivačným listom bude následne zaslaný na Najvyšší súd Slovenskej republiky, kde si na základe Vašich dokumentov kolégiá Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyberú študentov, ktorí u nich absolvujú stáž.

 

                                                                      JUDr. Ing. Andrea Ševčiková, PhD.

                                                  poverená funkciou prodekanky pre pedagogickú činnosť

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela