RSS RSS print

Kurzy slovenského jazyka pre cudzincov

Dovoľujeme si Vás upozorniť na možnosť prihlásiť sa na kurz "Slovenčina ako cudzí jazyk"  a kurz "Akademické písanie", ktoré organizuje Filozofická fakulta UMB v spolupráci s jazykovou školou IC-Centre.

Bližšie informácie o ponúkaných kurzoch a termíny pre podanie prihlášok nájdete v pripojenej ponuke kurzov

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela