Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dekanské voľno v určených hodinách 13. a 14. novembra

Dekanské voľno pre všetkých študentov PrF UMB bude dňa 13.11.2019 od 15:00, a dňa 14.11.2019 do 12:00 hod. Bližšie info v prílohe!


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici