RSS RSS print

AiS2 - Preposlanie prihlasovacích údajov WIFI a študentského emailu

Pre pripojenie do wifi sietí, študentských emailov alebo do internetu na internátoch potrebujete svoje prihlasovacie údaje do IAM.

Ak sa chcete pripojiť do siete wifi - EDUROAM, resp. do svojho študentského emailu (na stránke: outlook.office365.com), tak svoje prihlasovacie údaje IAM nájdete v systéme AiS2 v správach. Ak ste si svoje prihlasovacie údaje do IAM menili, alebo ich z akéhokoľvek iného dôvodu nemáte, tak si ich môžete preposlať do systému AiS2 do správ.

- musíte ísť na stránku iam.umb.sk a zadať svoje AiS ID a číslo svojej ISIC karty, následne približne do 15 min. Vám budú údaje preposlané.

VŠETKY PODROBNÉ INFORMÁCIE OHĽADOM MAILOV, WIFI, INTERNETU, AISU A LMS MOODLE MÁTE NA STRÁNKE: HELPDESK.UMB.SK !!!

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB