RSS RSS print

AiS2 - Mám zablokované konto / Neviem heslo

Ak ste si omylom zablokovali konto (trikrát ste zadali zlé heslo), t.j. vypisuje Vám hlášku ,,konto nie je platné", tak počkajte do budúceho pracovného dňa do 10:00 hod. Vtedy sa Vám konto obnoví, s tým že heslo budete mať celé rodné číslo bez lomky (desať číslic). Login Vám zostáva vždy rovnaký.

Ak ste heslo do systému zabudli, tak Vám odporúčam si heslo úmyselne zablokovať (minimálne trikrát zadajte zlé heslo) a potom podľa hore uvedeného počkať do nasledujúceho dňa do 10:00 hod.

Každý pracovný deň o 10:00 sa študentom, ktorí majú konto zablokované heslá hromadne odblokujú a ako heslo sa každému nastaví rodné číslo!

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB