RSS RSS print

Oznam - zrušenie slávnostných promócií pre AR 2020/2021

Vážení absolventi/budúci absolventi bakalárskeho, magisterského, rigorózneho a doktorandského štúdia,  

s prihliadnutím na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu súvisiacu so šírením ochorenia koronavírusu SARS-CoV-2 si Vás dovoľujeme informovať, že vedenie PrF UMB sa rozhodlo pre akademický rok 2020/2021 zrušiť slávnostné promócie absolventov štúdia. 

Absolventi si budú môcť prevziať diplomy osobne za dodržania všetkých hygienických opatrení po dohode s referátom pre pedagogickú činnosť (konkrétne termíny budú zverejnené na webovej stránke), resp. s referátom pre vedu, výskum a rigorózne konanie.  

 

 

                                                                                   JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD. 

                                                                                   prodekanka pre pedagogickú činnosť 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela