RSS RSS print

Oznam pre uchádzačov o vykonanie rigoróznej skúšky

Na základe rozhodnutia Grémia dekana Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, zo dňa 11. mája 2020 oznamujeme, že rigorózne skúšky sa budú opätovne realizovať od 02.09.2020, pričom spôsob konania týchto skúšok bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela