RSS RSS print

Oznam pre študentov Bc. štúdia

Oznam pre študentov, končiacich Bc štúdium

 

Žiadame študentov bakalárskeho štúdiá, ktorí odovzdali bakalársku záverečnú prácu, aby si zo systému Ais vytlačili licenčnú zmluvu, / z ponuky vyberiete tú, ktorá je v slovenskom jazyku kód 31 /, podpíšete ako autor/ študent/. Následne zmluvu pošlite na PrF UMB, Komenského 20, Banská Bystrica.

Môžete to posielať na meno Alexandra Rýsová alebo Ľubica Koleničová.

Ďakujeme

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela