RSS RSS print

OZNAM O ELEKTRONICKOM ZÁPISE NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 - DÔLEŽITÉ!!!

 

Oznamujeme všetkým študentom,

že v tomto semestri majú povinnosť vykonať v systéme AIS elektronický zápis do vyššieho roka štúdia na AR 2019/2020.

 

Presný postup (manuál) je každému študentovi k dispozícii na internetovej stránke fakulty https://www.prf.umb.sk/ais/navod-na-pouzivanie-ais-2/studenti.html.

 

UPOZORNENIE:

Elektronický zápis je potrebné vykonať najneskôr do 30. júna 2019!!!

Elektronický zápis však vykonajte až po absolvovaní poslednej skúšky a zapísaní všetkých hodnotení zo skúšok za LS 2018/2019 vyučujúcimi do systému AIS!!! Ak by ste ho vykonali skôr, systém sa zablokuje a neumožní vyučujúcim zapísať hodnotenia do systému AIS.

                                              

 

                                                                             JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD., v.r.

                                                                          poverená prodekanka pre pedagogickú činnosť

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela