RSS RSS print

Organizovaný zločin - História a súčasnosť

Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pripravila na zimný semester akademického roku 2021/2022 sériu prednášok na kriminálne témy s názvom

ORGANIZOVANÝ ZLOČIN - história a súčasnosť

Organizovaný zločin je globálnym svetovým problémom, no nie je to jav úplne nový. Jeho pôvod siaha do samotného vzniku organizovaných spoločenstiev. Časom v jednotlivých krajinách nadobudol rôzne špecifické formy, pričom sa vždy prispôsoboval zmenám v spoločnosti. Iba málokto v tejto súvislosti pozná výrok sv. Augustína z Hippa Regia, jedného z najvýznamnejších kresťanských teológov a filozofov, ktorý žil v rokoch 354 až 430 : "Čo sú to štáty, než veľké skupiny zločincov a čo sú to skupiny zločincov, než malé štáty?" Výrok má určite nadčasovú hodnotu.

Séria prednášok je určená najmä študentom práva, ale nepochybne môže zaujať i širšiu verejnosť, ktorej nie je ľahostajná táto najzávažnejšia forma kriminality.
Prednášky budú prezentované online v pravidelných termínoch a časoch - každú stredu od 17,oo hod. počínajúc 29.septembrom 2021.

Obsahovo a technicky prezentácie zabezpečujú:
       - Dr.h.c.prof.JUDr.Jaroslav Ivor,DrSc. a
       - Mgr. Silvia Ondrejková.

Jednotlivé témy prednášok, po ktorých bude možná i diskusia budú nasledovné:
          
1/   29. september - Čo je organizovaný zločin - jeho charakteristika, formy, prejavy, pravidlá
2/   06. október - Čínske triády
3/   13. október - Japonská yakuza
4/   20. október - Talianska mafia a jej odnože
5/   27. október - Americký organizovaný zločin
6/   03. november - Kolumbijské kartely
7/   10. november - Ruský organizovaný zločin
8/   17. november - Austrálsky organizovaný zločin
9/   24. november - Námorné pirátstvo
10/ 01. december - Slovenský organizovaný zločin

 

Tešíme sa na stretnutia s Vami v presvedčení, že Vám ponúkneme mnohé nové poznatky i zaujímavé konkrétne prípady z činnosti organizovaného zločinu.

Pripojiť sa môžete prostredníctvom odkazu: https://url.umb.sk/rganizovanylocin

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela