Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Monako - Nice- St. Tropez- Cannes

Vážené kolegyne a kolegovia,

okrem iného sme pre Vás pripravili na Právnickej fakulte UMB poznávací zájazd do Francúzska.

Kompletný program nájdete v prílohe nižšie !

V prípade záujmu je potrebné sa záväzne prihlásiť a následne odovzdať zálohu 180 EUR do 15.01.2018 doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michalovi Turošíkovi, PhD. (mail: michal.turosik@umb.sk), Tento termín sa nebude predlžovať !!!

 alebo

poslať na č.ú.: IBAN: SK2611000000002611174367

Do správy pre príjimateľa napíšte Vaše meno – Francúzsko.

Prílohy ku stránke:

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici