RSS RSS print

Mobility Erasmus+ - povolené

Vážení zamestnanci, milí študenti,

prihláste sa na mobilitu (štúdium/stáž/výučba/školenie)

a cestujte v ZS akademického roka 2020/2021.

 

Pozor! Tí študenti, ktorí úspešne ukončili Bc. alebo Mgr. stupeň majú možnosť účastniť sa mobility - absolventská stáž, na ktorejkoľvek zahraničnej univerzite alebo v inštitúcii podporujúcej program Erasmus+. Podmienkou je potvrdenie o ukončení štúdia. Absolventskú stáž môžete vykonať ihneď po ukončení štúdia, s finančnou podporou na minimálne 60 dní, s ukončením absolventskej stáže koncom januára 2021.

Všetky informácie dostupné na webe: https://www.prf.umb.sk/referat-pre-medzinarodne-vztahy-a-rozvoj/erasmus/

 

Prihlášky na štúdium a absolventskú stáž je potrebné poslať emailom na: jana.hubacekova@umb.sk /referát pre medzinárodné vzťahy a marketingovú komunikáciu PrF UMB/ do 20.júla 2020.

 

Na základe schválenia národnej agentúry SAAIC v nadväznosti na rozhodnutie MŠVVŠ SR sú už povolené aj mobility Erasmus+.

Dňa 10. 6. 2020 vstupuje do platnosti Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (OLP/4739/2020). Predmetné opatrenie zahŕňa zoznam tzv. „bezpečných krajín“, do ktorých sa dá cestovať bez obmedzenia, ako aj usmernenia, ako treba postupovať pri návrate z iných krajín.

Zároveň Vás upozorňujeme na pretrvávajúcu nevyhnutnosť sledovať aktuálny vývoj situácie:

  • vývoj epidemiologickej situácie na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR (http://www.uvzsr.sk/), vrátane aktualizácie zoznamu „bezpečných krajín“;
  • obmedzenia na hraniciach a podmienky vstupu do krajín na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info);
  • naďalej dodržiavať odporúčané bezpečnostné a hygienické opatrenia.

 

Zoznam tzv. bezpečných krajín:

Austrália, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko a Taliansko

Aktualizované 6.7. 2020

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela