RSS RSS print

Letné školy online 2020 - ponuka

Vážení kolegovia, milí študenti,

aj tento rok máte možnosť zúčastniť sa letnej školy, tentokrát online. Vyberte si z ponuky:

 

Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

Online Summer School of Foreign Law

“Current Problems of Modern Law under Digital Development”

Jún 25-26, 2020

JUDr. Adrian Vaško, PhD., z Katedry medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie, Právnickej fakulty UMB, bude lektorom tejto Letnej školy pre zahraničné právo v Moskve. Cieľom školy pre zahraničné právo je rozširovanie poznatkov o ruských a zahraničných právnych systémoch, budovanie odborných zručností.

Škola zahraničného práva bude prebiehať online v týchto oblastiach:

 • teória štátu a práva;
 • Ústavné právo;
 • občianske právo,
 • obchodné právo,
 • medzinárodné právo súkromné;
 • integrácia a európske právo;
 • informačné právo a digitálne technológie;
 • administratívne právo;
 • Komparatívne právo.
 

Termín elektronickej registrácie: 15. jún 2020

Rozhodnutie o prijatí: 20. jún 2020

Program: https://msal.ru/en/events/summer-school-on-foreign-law/?hash=tab4599

Účasť a registrácia: https://msal.ru/en/events/summer-school-on-foreign-law/?hash=tab4598

 

Istanbul Aydin University, Turecko

Online Summer School 2020

Júl 13-25, 2020

 

V ponuke sú 3 online kurzy za 3 ECTS kredity:

 • digitálny marketing 
 • otázky v medzinárodnej a euroázijskej politike
 • projektový manažment

Študenti si vyberú jeden kurz, ktorý zodpovedá ich študijnému odboru a akademickým záujmom. Študenti budú mať možnosť získať nové vedomosti a zručnosti prostredníctvom online vzdelávania. Budú mať prístup k synchrónnym prednáškam inštruktorov IAU, čítanie materiálov, videí a diskusných fór na digitálnej vzdelávacej platforme IAU. Úlohy a záverečná skúška budú online. Študentom, ktorí úspešne splnia podmienky účasti a úspešne zložia skúšky, bude IAU udelený oficiálny výpis.

Termín registrácie: 30. jún 2020

Viac informácií v prílohe dole (Online Summer School2020.pdfiau-catalog.pdf) a na webe: https://www.aydin.edu.tr/en-us/international/shortterm/incoming/Pages/Delightful-Istanbul-Summer-School.aspx/

 

 

 

University of Tartu, Estonia

International Summer University online

“European Encounters: Estonian Digital Transformation and European Security"

August 03-19, 2020


Získajte medzinárodné akademické skúsenosti v jednej z najstarších a najvýznamnejších univerzít v pobaltských štátoch. Vhodné pre študentov vysokých škôl, odborníkov a ďalších odborníkov bez ohľadu na vzdelanie.

Tento kurz sa zameriava na pozitívny hospodársky a sociálny vývoj, vďaka ktorému sa Estónsko stalo po páde socialistického režimu jednou z najúspešnejších krajín východnej Európy. Študenti získajú prehľad o možnostiach, ktoré Estónsko muselo urobiť počas prechodu z riadeného na trhové hospodárstvo, o úlohe rôznych aktérov v tomto procese a o vplyve týchto rozhodnutí na podnikateľské prostredie a spoločnosť ako celok. Kurz poskytuje tiež pohľad na medzinárodné postavenie a zahraničnú politiku krajín regiónu Baltského mora.

Kredity: 4 ECTS or 6 ECTS (pri výbere možnosti výskumu)

Poplatok: 690 EUR (4 ECTS) a 890 EUR (6 ECTS)

Uzávierka prihlášok: 1. júl 2020

Rozhodnutie o prijatí: 5. júl 2020

Informácie: https://www.ut.ee/en/studies/european-encounters-estonian-digital-transformation-and-european-security

 

 

 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela