RSS RSS print

Letná škola vesmírneho práva 2019

Európske centrum pre vesmírne právo ECSL (European Centre for Space Law)

otvorilo možnosť podávania prihlášok na

"Letnú školu vesmírneho práva a vesmírnej politiky 2019"

Lákadlom ročníka 2019 bude miesto konaniasicílska Messina. Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA z pozície národného kontaktného bodu pre ECSL v SR bude podobne ako v minulých 2 rokoch koordinovať výberový proces záujemcov zo Slovenska.

Termín na podávanie prihlášok: do 26. júna 2019.

Svoju účasť je potrebné nahlásiť na email: info@vesmirnapolitika.sk. Prílohy emailu:

Letná škola ECSL 2019 prebehne od 1.  do 13. septembra 2019. Každý rok ponúka intenzívny mix teoretických prednášok s praktickými seminármi a projektovými úlohami z rôznych oblastí vesmírneho práva a politiky. Slovenskí záujemcovia, študenti vysokých škôl, majú možnosť zúčastniť sa tohto dvojtýždňového kurzu bez nutnosti uhradiť poplatok za účasť alebo ubytovanie, hradia si len cestovné náklady a životné náklady v mieste konania.

V prípade ďalších otázok neváhajte kontaktovať: Lucius Klobučník (klobucnik.lucius@gmail.com).

Viac informácií na:

https://www.esa.int/About_Us/ECSL_European_Centre_for_Space_Law/ECSL_Summer_Course_on_Space_Law_and_Policy

 

http://www.vesmirnapolitika.sk/medzinarodna-spolupraca/sspa-a-ecsl/

http://www.vesmirnapolitika.sk/2017/09/26

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela