Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Le Studium, Francúzsko - stáže v oblasti výskumu

Le Studium ponúka 12-mesačné štipendijné stáže v oblasti výskumu pre skúsených výskumníkov (postdoktorandská prax minimálne 5 rokov) v rámci európskeho programu Marie Sklodowska-Curie.

Vítané sú všetky oblasti výskumu.

Uzávierka žiadostí je 7. februára 2019.

V prípade otázok kontaktujte prosím pána Auréliena Montagu (aurelien.montagu@lestudium-ias.fr).


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici