RSS RSS print

Kriminálne prípady, ktoré pobúrili svet

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na online sériu kriminálnych prípadov zo sveta pod názvom „Kriminálne prípady, ktoré pobúrili svet". Ide o známe prípady, ktoré sa udiali v XX. a XXI. storočí a vzbudili pozornosť odbornej i laickej verejnosti

Jednotlivými prípadmi Vás prevedie bývalý generálny riaditeľ sekcie vyšetrovania a kriminalisticko – expertíznych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., ktorý je v súčasnosti členom Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. O moderovanie sa postará interná doktorandka Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín, Mgr. Silvia Ondrejková.

Vysielanie kriminálnych prípadov bude prebiehať každú stredu počas letného semestra v čase od 17:00 hod. do 18:00 hod. prostredníctvom aplikácie MS Teams. V každom diele sa okrem charakteristiky prípadu pokúsime tiež nahliadnuť do motivácie páchateľov, priebehu trestného konania a trestu. V závere bude vymedzený priestor na diskusiu resp. vyslovenie názorov on line účastníkov stretnutí.

 

Desiata časť, Anders Breivik – nórsky masový vrah a politický aktivista – 21.04.2021

 

Pripojiť sa môžete vždy prostredníctvom odkazu: https://url.umb.sk/kriminalnepripady

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela