Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Konferencia - Pomeranian University in Słupsk, Poland

Institute of Law and Administration

Pomeranian University in Słupsk, Poland

Vás pozýva

na medzinárodnú konferenciu s názvom:

"THE PROTECTION OF LIBERTY AND CRIMINAL LAW"

 

Konferencia sa uskutoční dňa 21. októbra 2021 online, prostredníctvom Google Meet Idea

Viac informácií v prílohe.

Prílohy ku stránke:
  1. Invitation.pdf Invitation.pdf (1235 KB)
  2. entry form.pdf entry form.pdf (114 KB)
  3. entry form.docx entry form.docx (75 KB)

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici