RSS RSS print

Kde končí sloboda prejavu? - prídi diskutovať

VIA IURIS a Právnická fakulta UMB

Vás pozývajú na diskusiu

na tému

"Kde končí sloboda prejavu?"

streda 05. 12. 2018 o 10:10

veľká prednášková sála Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

 

 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela