RSS RSS print

III. Banskobystrické zámocké dni práva

Vážené kolegyne a kolegovia,

aj tento rok si Vás dovoľujeme pozvať na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa koná pod záštitou dekana PrF UMB mult. Dr.h.c. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc. na zámku Vígľaš pod názvom III. Banskobystrické zámocké dni práva. Podrobné informácie o konferencii, prihlášku a šablónu príspevku nájdete v prílohe.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB