RSS RSS print

H2020 - nová výzva

Vážené dámy a páni,

dovoľujeme si Vás informovať o doplnení novej výzvy v pracovnom programe Horizontu 2020 pre Spoločenskú výzvu 1 – „Zdravie, Demografické zmeny a kvalita života“, ktorá súvisí so súčasnou pandémiou. Európska komisia sa rozhodla pridať do pracovného programu túto výzvu v rámci reakcie EÚ na prebiehajúcu situáciu spojenú s COVID-19.

 

Druhá výzva je otvorená od 14.5.2020 a je určená všetkým projektom s inovatívnymi a rýchlymi prístupmi  ku novému typu ochorenia COVID-19, ktoré poskytujú rýchle výsledky pre spoločnosť a vyšší stupeň pripravenosti pre zdravotnícke systémy v štyroch hlavných oblastiach:

  • Opätovné umiestnenie výroby dôležitých zdravotníckych potrieb a vybavenia;
  • Lekárske technológie, digitálne nástroje a analýzy umelej inteligencie na zlepšenie sledovania a starostlivosti na vysokej úrovni technologickej pripravenosti;
  • Sociálno-ekonomické vplyvy reakcií na ohnisko;
  • Celoeurópske kohorty COVID-19.

 

Predpokladaný dátum uzávierky je dňa 11.júna 2020.

 

Podrobnosti k výzve a k jednotlivým témam nájdete v prílohe dokumentu a od zajtra aj na Funding & Tenders Portal.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela